تنوع دسترسی

در بانک تست شما امکان ایجاد پذیرنده تستی برای انواع مختلف درگاه های پرداخت آنلاین ایرانی را دارید.

سهولت اجرا

بانک تست درگاه‌های پرداخت را بطور کامل شبیه سازی می‌کند و شما برای تست برنامه خود نیاز به کوچکترین تغییری ندارید.

‌عدم نیاز به کارت

در خلال تست یک عملیات پرداخت شما نیاز به وارد کردن اطلاعات کارت بانکی ندارید و به راحتی می‌توانید عملیات پرداخت خود را تست کنید.

درگاه‌های عملیاتی

درگاههای پرداخت آنلاین ایران