تصاویر محیط برنامه

در این بخش تصاویری از صفحات مختلف «بانک تست» برای شما نمایش داده شده است

درگاه پرداخت ملت

درگاه پرداخت سامان

اطلاعات تراکنش و بازگشت به پذیرنده

لیست پذیرنده‌های یک کاربر

مشخصات یک پذیرنده

تراکنش‌های یک پذیرنده