درگاه تست بانک سامان

درگاه پرداخت سامان کیش از قدیمی ترین و پیش رو ترین درگاه های بانکی ایران است. این درگاه از طریق وب سرویس Soap و همچنین بصورت REST در نسخه های جدید تر در دسترس است و با توجه به کیفیت بسیار خوب سرویس دهی یکی از محبوب ترین و پر استفاده ترین ها نیز می باشد.

بعد از دریافت اینماد و عقد قرارداد با سامان کیش اطلاعات زیر از سمت آن شرکت در اختیار شما قرار میگیرد.

MerchantID: RTE3456Y-X6PN4Z
Username: bt1345
Password: 17176
https://sep.shaparak.ir/payments/referencepayment.asmx?wsdl
https://sep.shaparak.ir/payments/initpayment.asmx?wsdl
https://sep.shaparak.ir/payment.aspx
https://sep.shaparak.ir/MobilePG/MobilePayment

بعد از ایجاد یک پذیرنده تستی درگاه بانک سامان اطلاعات زیر دقیقا متناظر اطلاعات درگاه بانکی اصلی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

MerchantID: FFE3444Y-PV6M23
Username: user123
Password: pass123
https://sandbox.banktest.ir/saman/sep.shaparak.ir/payments/referencepayment.asmx?wsdl
https://sandbox.banktest.ir/saman/sep.shaparak.ir/payments/initpayment.asmx?wsdl
https://sandbox.banktest.ir/saman/sep.shaparak.ir/payment.aspx
https://sandbox.banktest.ir/saman/sep.shaparak.ir/MobilePG/MobilePayment

بنابراین در محیط Development و یا Staging خود میتوانید از این پارامترها بجای پارامترهای درگاه اصلی استفاده کنید و بعد از اتمام تست و دمو خود در محیط Production این پارامترها را با پارامترهایی که از خود سامان کیش دریافت کرده اید جایگرین کنید.

تصویر اصلاعات درگاه تستی بانک سامان